Kunskapsdatabasen[245] Varför behöver jag ett studentkonto?    « Tillbaka till kategori
Författare: Servicedesk, Skapat: 2005-sep-21 15:34
Nyckelord: studentkonto, epost, student.umu.se, verktyg
Kategorier: Studenter, Studentkonto
Språk: Swedish


Dokumentet är markerat som viktigt! Dokumentet är markerat som viktigt!


-Användarkonto/Studentkonto
Alla studenter som antas till en utbildning hos oss på Umeå universitet tilldelas ett användarkonto.
Detta användarkonto kan användas till en mängd olika saker.
Användarkontot består av ett användarnamn, lösenord och en epost-adress.

Epost-adressen (tex xxxxxx04@student.umu.se ) är den officiella epost-adressen som används av universitetet för att kommunicera med studenterna.

Användarnamnet är de 8 första tecknen i din emailadress (tex xxxxxx04 eller xxxx1204)

På följande tjänster på universitetet loggar man in med hjälp av sitt användarnamn och lösenord. Detta sker via den centrala autentiseringstjänsten (Umu-id).

• Det trådlösa nätet på campus, även en del datorlab.

• Inloggning till lärplattformarna Cambro och Moodle.

• UB’s databaser e-böcker och tidskrifter hemifrån

• Portalen
Här kan du kontrollera dina poäng i Ladok, läsa din e-post och använda din personliga filserver. http://www.student.umu.se/

• Lärarutbildningens valsystem https://valwebb.educ.umu.se

• För att identifiera dig vid anmälan till utbildningar via
https://www.antagning.se (se rubriken "Logga in via universitet/högskola")

AD-konto (Active Directory) datorlabb och Sharepoint
På vissa datorlabb måste man ha ett AD konto för att kunna logga in på datorerna.
AD-konton används i datorlabb vid UB, TFE, BMG, BVH, NBVH samt Sharepoint vid psykologi och EMG.

Studentens AD-konto aktiveras automatiskt tillsammans med Umu-id och att lösenordet initialt sätts till samma för bägge kontona. Vill du byta lösenord eller saknar AD-konto så hittar du information på
http://www.support.its.umu.se/entry.jspa?externalID=2556
http://www.support.its.umu.se/entry.jspa?externalID=2555

Publika datorer
Universitetsbiblioteket har datorer som du kan använda. Inloggning sker med AD-konto eller som gäst (då har man endast åtkomst till UB:s resurser).
Det finns även datorer i korridoren utanför ITS som är till för studenterna.
Kontakta din institution för att få veta vilka datorresurser den tillhandahåller sina studenter.

Hur man går tillväga för att erhålla ett studentkonto?
Verktyggsidan ServiceDesk https://www.servicedesk.its.umu.se
ServiceDesk är till för att administrera ditt studentkonto.
- Registrera nytt ärende.
- Aktivera konto.
- Begära ny tillfällig identitet.
- Ändra ditt lösenord.

Kom in till ITS (MIT-huset). Visa upp giltig fotolegitimation.
Vänta en minut medans ditt konto skapas.

Om du är distansstuderande eller inte har möjlighet att besöka ITS så hävisar vi dig till
http://www.student.umu.se/aktivering/.


Inloggning för administratörer Hjälp
Logga in Logga in
Klicka för att ändra inställningar för visning Gästinställningar