Kunskapsdatabasen[340] Hur får jag tillgång till Microsofts vanligaste utvecklingsverktyg    « Tillbaka till kategori
Författare: Jan-Olof Gerhardsson, Skapat: 2005-nov-15 13:35
Nyckelord: microsoft, msdnaa, windows, student, dreamspark, imagine
Språk: Swedish


-/// for English version see down below///

OBS! As of September 7, 2016, the DreamSpark name is being retired, but the program benefits will continue as the Microsoft Imagine program. Microsoft Imagine Standard and Microsoft Imagine Premium will replace the names of DreamSpark Standard and DreamSpark Premium.

Umeå universitet ger aktiva studenter tillgång till MS Imagine (har ersatt MS DreamSpark) som innehåller Microsofts vanligaste utvecklingsverktyg. Användningsområdet är framför allt naturvetenskapliga/tekniska studier eller utvärdering i detta syfte. Man får dock t ex inte tillgång till MS Office via MS Imagine.

På följande sidor finns information från Microsoft om MS Imagine:
https://imagine.microsoft.com/en-us/catalog

Här kan du se programvaror från Microsoft som ingår i MS Imagine och även som student logga in (använd då det inloggningsförfarande som benämns "enkel inloggning") för att ladda ned programvara:
http://e5.onthehub.com/WebStore/ProductsByMajorVersionList.aspx?ws=1c361d29-a472-e011-971f-0030487d8897&vsro=8

För att som student vid Umeå universitet få tillgång till programvarorna via MS Imagine krävs en anmälan/registrering. Eftersom denna görs via Umu-id inloggning (Umeå universitets centrala autentiseringstjänst), måste man alltså ha aktiverat sitt användarkonto för detta. Hur man aktiverar sitt användarkonto ser du via följande länk:
http://www.student.umu.se/cas-och-anvandarkonto/aktivering/

Som doktorand, lärare och forskare kan man också få tillgång till MS Imagine om programvarorna endast används i forskning och lärande (icke kommersiellt syfte). Skicka e-post till msdnaa@its.umu.se och ange vad det ska användas till.

Du kan även läsa mer under fliken "Program och IT-hjälpmedel" i Portalen.

///English///
Umeå universitet gives active students access to MS Imagine, containing the most common development tools from Microsoft. The use is for scientific/technical studies or evaluation for this purpose. You will e.g. not get access to MS Office through MS Imagine.

See more information from Microsoft about MS Imagine:
https://imagine.microsoft.com/en-us/catalog

Here you can see software applications from Microsoft included in MS Imagine and as a student also log on (use "Single Sign-on") to download the software:
http://e5.onthehub.com/WebStore/ProductsByMajorVersionList.aspx?ws=1c361d29-a472-e011-971f-0030487d8897&vsro=8

To get access to the software through MS Imagine as a student, you need to apply for it. The application process requires signing in using your Umu-id, so you need to have activated your user account. Information on how to activate your user account (for Umu-id):
http://www.student.umu.se/english/about-cas-and-other-it-services/activate-your-user-account/

You may also find information about MS Imagine at the tab "Software and IT tools" in Portalen.Inloggning för administratörer Hjälp
Logga in Logga in
Klicka för att ändra inställningar för visning Gästinställningar

Relaterade dokument
Inga relaterade dokument